in Registreren

Disclaimer

Algemeen
Legerdump.info (Kamer van Koophandel 51850702), hierna te noemen Legerdump, verleent u hierbij toegang tot deze website en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. Legerdump behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Legerdump.info spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op Legerdump.info onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.
Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op deze website.
Legerdump oefent hierop voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Legerdump zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen door degebruiker te verwijderen en of melding te maken van overtredingen bij een justitiele instantie. 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Legerdump en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Legerdump, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.