in Registreren

Huisregels op Legerdump.info

Op Legerdump.info zijn de volgende huishoudelijke regels van kracht, welke gelden voor een ieder, die op de website Legerdump.info diensten aanbiedt, of zoekt in de vorm van het plaatsten van en of reageren op advertenties.

Voor elke klant en bezoeker van legerdump. info is het verboden om op deze website:

  • Te schelden of bedreigingen te uiten naar mede Legerdump.info klanten en bezoekers.
  • Pornografisch materiaal of links, naar websites welke daarnaar verwijzen te plaatsen.
  • Racistische en of discriminerende uitlatingen of links naar websites, welke daarnaar verwijzen te plaatsen.
  • Links naar websites, welke illegale downloads mogelijk maken, zoals Video en Audio materiaal te plaatsen.
  • Reclame te plaatsen tenzij er uitdrukkelijk toestemming hiervoor is verkregen door Legerdump.info.        
  • Te handelen in vuurwapens al dan echt of namaak, modern of antiek .
  • Te handelen in Alcoholische dranken, Hard-Soft drugs, of welke vormen van geestverruimende middelen.
  • Advertenties te plaatsen, welke niet aansluiten bij de interesse en voorkeur van onze doelgroepen.