in Registreren

Defensie

De Nederlandse krijgsmacht valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie en bestaat uit vier krijgsmachtdelen:
De Koninklijke Marine
De Koninklijke Landmacht
De Koninklijke Luchtmacht
De Koninklijke Marechaussee

Sinds 2005 zijn de Nederlandse krijgsmachtdelen geen zelfstandige organisaties met een eigen bevelhebber meer. De marine, landmacht en luchtmacht zijn georganiseerd in drie operationele commando's die direct onder bevel van de Commandant der Strijdkrachten (CDS) vallen. De marechaussee valt vanwege de specifieke taakstelling doorgaans niet direct onder bevel van de CDS, maar rechtstreeks onder de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie.

Recente militaire operaties van de Nederlandse krijgsmacht
Task Force Uruzgan (Van 2006 tot en met 2010)
De Nederlandse operatie Task Force Uruzgan (TFU) maakte deel uit van een tevens civiel ondersteunde internationale troepenmacht ISAF in Afghanistan. De Tweede Kamer heeft in februari 2006 ingestemd met de uitzending van ongeveer 1.400 Nederlandse militairen naar het zuiden van Afghanistan naar de provincie Uruzgan. Zij zouden zich in beginsel twee jaar lang bezighouden met het bevorderen van stabiliteit en veiligheid in de provincie. Deze periode is uiteindelijk verlengd tot augustus 2010.