in Registreren

Privacy beleid

Algemeen
Het Privacy beleid is van toepassing op iedere “Gebruiker”,van de website Legerdump.info zowel verkoper als koper

• 1.Beheer
De website Legerdump.info staat onder beheer van Legerdump. De contactgegevens zijn te vinden op www.legerdump.info/over-legerdump

• 2.Gegevens van gebruikers                                                                                                                         Legerdump.info kan de gegevens die door de ´´Gebruiker´´ verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken.
Het sturen van één een mail waarin inloggegevens vermeld staan.Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op zaken m.b.t een advertentie en of de nieuwsbrief.Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een  tip, handigheid etcetera, waarvan Legerdump.info denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de gebruiker

 • 3. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Legerdump.info zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
Er is echter een uitzondering op deze regel, wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Legerdump.info worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

• 4. Aanpassing van klantgegevens
De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen of zich uit te schrijven bij Legerdump.info

• 5.Cookies
Legerdump.info maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In een dergelijk cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Legerdump.info de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

• 6.Beveiliging
De gegevens die de klant aanLegerdump.info verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

• 7.Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over het privacy beleid terecht bij Legerdump.info. De contactgegevens staan vermeld op de website.

• 8.Disclaimer
Legerdump.info is gerechtigd de inhoud van het Privacy Beleid  te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.